Уважаемые господа,

Он-лайн регистрация на рейсы М9 404 и М9 408
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНАПродолжить
Назад

Безпека польотів

Забезпечення Безпеки польотів є пріоритетним напрямком діяльності Авіакомпанії АТ «Мотор Січ».

На підставі Додатку №19 Конвенції Міжнародної Цивільної Авіації (Чиказька конвенція 1944 г.), в авіакомпанії впроваджена і успішно функціонує Система Управління Безпекою Польотів, заснована на інноваційних підходах, розроблених на основі досвіду провідних авіакомпаній світу.

Система Управління Безпекою Польотів це, перш за все, інструмент в рамках якого кожен співробітник авіакомпанії, який відповідає за забезпечення безпеки польотів, зобов'язаний осмислити свої особисті дії і роботу всього залученого в цей процес персоналу авіакомпанії.

Функціонування Системи Управління Безпекою Польотів неможливо без ряду організаційних заходів, до яких в нашій компанії відносяться:
  • вироблення, твердження, доведення всьому персоналу організації і неухильне дотримання керівництвом політики в області безпеки польотів;
  • система добровільних повідомлень персоналу про небезпеки;
  • проведення освітніх заходів в рамках Програми навчання по Системі Управління Безпекою Польотів;
  • створення організаційної структури Системи Управління Безпекою Польотів і визначення порядку діяльності її елементів і посадових осіб;
  • визначення порядку підготовки та підвищення кваліфікації співробітників;
  • встановлення порядку аналізу польотних даних;
  • організація безперервного моніторингу стану безпеки польотів за кількісними показниками;
  • організація популяризації роботи Системи Управління Безпекою Польотів і результатів проведення коригувальних заходів;
  • складання плану заходів організації на випадок аварійної обстановки.